BRAMY GARA??OWE


bramauchylna.jpg

Bramy gara??owe uchylne
Uchylne bramy gara??owe to po??─?czenie klasycznej prostoty dzia??ania z nowoczesnymi rozwi─?zaniami technologicznymi. Produkowane w ka??dym niemal rozmiarze i w r????nych standardach wyposa??enia, stanowi─? najbardziej popularne rozwi─?zanie problem??w bezpiecze??stwa przydomowych gara??y.
Jedn─? z g????wnych zalet bram uchylnych jest mo??liwo??─? monta??u w otworach o bokach licuj─?cych si─? ze ??cianami i nadpro??em licuj─?cym si─? z sufitem zamykanego pomieszczenia, (monta?? w otworze). W wielu przypadkach jest to jedyny typ bramy gara??owej pozwalaj─?cy na zamkni─?cie gara??u bez konieczno??ci wykonywania kosztownych i uci─???liwych przer??bek.
bramysegment.jpg

Bramy gara??owe segmentowe
Bramy segmentowe idealne rozwi─?zanie do ogrzewanych gara??y. Zastosowany panel o grubo??ci 40 mm jest wype??niony piank─? poliuretanow─?, posiada te?? uszczelnienia mi─?dzysegmentowe. Brama jest wyposa??ona w uszczelki na ca??ym obwodzie, przy czym uszczelka dolna o budowie komorowej zapewnia idealne przyleganie do posadzki niweluj─?c drobne nier??wno??ci pod??o??a.
Kszta??t panela eliminuje mo??liwo??─? zakleszczenia palc??w mi─?dzy segmentami.
Prowadnice oraz wszystkie elementy konstrukcyjne bramy wykonane s─? z blachy ocynkowanej, natomiast poszycie jest dodatkowo pokryte warstw─? organiczn─?.
 Skontaktuj si─? z nami

 mapa.gifSiedziba firmy:
ul. Nadrzeczna 3a
ul. Ciechanowiecka 19D
17- 300 Siemiatycze
contact.gifKontakt:
9.00 - 17.00 (pon.-pt.)
9.00 - 14.00 (sob.)
tel./fax 85 656 15 05
tel. 85 655 66 55
biuro@e-rachtan.pl
 Wsp????praca

 polskone.jpgdre.jpg 
 kmtstal.jpggerda.jpg 
sokolka.jpginvado.jpg
vox.jpgtarkett.jpg
aluplast.jpgrehau.jpg
brugmann.jpgkronooriginal.jpg
centurion.jpgclassen.jpg
stalprodukt.jpgpolskieokna.jpg
porta.jpglegbud.jpg
 
 
Copyright ┬Ő 2010 - 2012 P.H.U. "RACHTAN" Wszelkie prawa zastrze??one. Projekt strony Pikaska